Skip to content

2 Νοεμβρίου 2012

Ραγιάδες καί κοτζαμπάσηδες

από mikrosprofitis


Ἀφορμὴ γιὰ τὶς παρακάτω σκέψεις μου ἀποτέλεσαν τὰ διάφορα κρούσματα φοροδιαφυγῆς καὶ οἱ κατὰ περίπτωσιν ἐντυπωσιακὲς ἀντιδράσεις συμπαραστάσεως τοῦ κόσμου. Οἱ Εὐρωπαῖοι, ὅπως μαθαίνουμε, ἔμειναν ἄναυδοι ἀπὸ τὴν στάση τῆς Ὑδραϊκῆς κοινωνίας κατὰ τὸ πρόσφατο συμβὰν στὴν ψαροταβέρνα τῆς νήσου. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δικούς μας ἀκούστηκαν ποικίλα σχόλια καὶ ἔγιναν διάφορες προσπάθειες ἑρμηνείας τῶν γεγονότων. Ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ προσθέσουμε κι ἐμεῖς ἀκόμη μιά, προσπαθώντας συνάμα νὰ δικαιολογήσουμε τὴν αἰσιοδοξία ποὺ μᾶς διακατέχει γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ μας.

Εἶναι φυσικὰ πανθομολογούμενο ὅτι τὸ φορολογικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἄδικο. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐν προκειμένῳ μὲ τὸ πρόβλημα καθ᾿ ἑαυτὸ καὶ τὶς λύσεις του. Θὰ τονίσουμε μόνον ὅτι ὑπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις Ἑλλήνων πολιτῶν, ποὺ ἂν ἀποφασίσουν «πατριωτικὰ» νὰ τηρήσουν ἐπακριβῶς τοὺς φορολογικοὺς νόμους, θὰ πρέπει νὰ ἀναλώσουν τὴν ζωή τους δουλεύοντας γιὰ τὴν ἐφορία. Καὶ ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦν ὡς δεδομένη τὴν καχυποψία τῆς ἐφορίας καὶ τὴν ἀενάως πιθανὴ ἐπέμβασή της θεωρώντας τους ἐκ προοιμίου φοροφυγάδες. Ποιός ἀπὸ μᾶς δὲν ἄκουσε τὸν γείτονά του, ἢ δὲν συνέβη καὶ στὸν ἴδιο, νὰ τοῦ ἀπαιτοῦνται φόροι περισσότεροι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δήλωσε; Ὁ γράφων γνωρίζει προσωπικῶς περίπτωση ρομαντικοῦ πολίτη, ποὺ ἔχοντας δηλώσει μετὰ πάσης λεπτομερείας τὸ ὕψους 12.000.000 δρχ. εἰσόδημά του, ἔλαβε ἐκκαθαριστικὸ γιὰ 18.000.000 δρχ! Ὁ ἄνθρωπος φυσικὰ παραιτήθηκε ἔκτοτε ἀπὸ παρόμοιες παλληκαριές.

Εἶναι προφανὲς ὅτι μὲ τὶς δεδομένες συνθῆκες ὁ κύκλος εἶναι φαῦλος. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα, δυστυχῶς, ἀποκαρδιωτικό: ἡ κοινωνία μας ἔχει χωριστεῖ ἄτυπα σὲ ὑποτελεῖς καὶ ἄρχοντες, περιλαμβανομένων στοὺς δεύτερους ὅλων ὅσων κατέχουν μιὰ ὁποιαδήποτε θέση ἐξουσίας στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες. Τὸ τραγικότερο δέ, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς τυχαίνει νὰ ἀνήκουμε διαδοχικὰ καὶ στὶς δύο κατηγορίες, χωρὶς νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὰ παθήματα τῆς μιᾶς γιὰ νὰ ἀνταπεξέλθουμε σωστότερα στὶς ἀνάγκες τῆς ἄλλης. Ποῦ ὀφείλεται ὅμως αὐτὴ ἡ μιζέρια; Γιατὶ ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας -σὲ ἀντίθεση μὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς λεγόμενες ἀνεπτυγμένες χῶρες- μαστίζεται ἀπὸ τέτοιο σαράκι;

Ἡ μακραίωνη τουρκικὴ σκλαβιὰ ἦταν ἀναπόφευκτο νὰ ἐπιδράσει στὴν ψυχοσύνθεση καὶ ἰδιοσυγκρασία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀποκτήσαμε νοοτροπία ραγιᾶ καὶ δὲν μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλιῶς. Ἡ ἐξουσία ἐμπεδώθηκε ὡς ἄσπονδος ἐχθρός, καὶ αὐτὸ ἐνισχύθηκε τραγικὰ μὲ τὴν Ἀντιβασιλεία τοῦ Ὄθωνα. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, καὶ μάλιστα μὲ τέτοιου ἐπιπέδου κατακτητή, ἀναπτύξαμε τὴν πονηριά. Ὅσοι κατάφερναν νὰ ἀποκτήσουν κάποια δύναμη, αὐτομάτως περνοῦσαν στὴν τάξη καὶ νοοτροπία τῶν σκληρῶν καὶ μισητῶν κοτζαμπάσηδων. Οἱ συνθῆκες καταπιέσεως δὲν ἄφηναν περιθώρια γιὰ συλλογικὴ δράση· ὁ καθένας ὤφειλε νὰ σώσει τὸ τομάρι του. Οἱ τοπικὲς κοινωνίες ἀποξενώθηκαν ἢ καὶ ἀνταγωνίστηκαν. Ἡ ἔλλειψη παιδείας καὶ ἐπιστημῶν μᾶς δημιούργησαν σύμπλεγμα ἔναντι τῶν «φωτισμένων» ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης.

Ὅλα αὐτά ἔφθασαν σιγά-σιγὰ νὰ ἀποτελέσουν «χαρακτηριστικά» τοῦ ἔθνους μας. Καὶ φυσικά, δὲν ἦταν δυνατὸν ξαφνικὰ νὰ τὰ ἀποτινάξουμε διὰ μιᾶς. Εἰλικρινά, δὲν νομίζω ὅτι ἡ κατάρα τῆς σκλαβιᾶς εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἄλλοθι γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση. Ἂν προσέξει κανεὶς θὰ διαπιστώσει ὅτι, συνολικά, ποτὲ δὲν ἦταν καλύτερα τὰ πράγματα κατὰ τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες. Ἡ ἱστορία τοῦ ἐλεύθερου κράτους ξεκίνησε μὲ γεγονότα ἐμετικά. Ἀπὸ τὴν μιὰ ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἑκούσια ὑποταγή μας σὲ ξένο βασιλιά, μέχρι ποὺ καταντήσαμε νὰ ζητᾶμε Σύνταγμα ἀπὸ αὐτὸν ποὺ βάλαμε στὸ κεφάλι μας. Στὴν θανατικὴ καταδίκη τοῦ Κολοκοτρώνη συνεπικουροῦσαν καὶ Ἕλληνες! Ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ νεώτερη ἱστορία μας βρίθει ἀπὸ ἀτελείωτες μηχανορραφίες καὶ φαγωμάρες τῶν πολιτικῶν. Οἱ κυβερνῶντες παρασύρονται συχνὰ καὶ ταυτίζουν τὴν ὑπηρεσία τους μὲ τὸν ρόλο τοῦ κοτζάμπαση. Οἱ μεγάλες μορφὲς τῆς πολιτικῆς (ὄντως ὑπῆρξαν!) ἔπεσαν θύματα τοῦ ἀσύδοτου λαϊκισμοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ τῶν ΜΜΕ.

Τὸ ἀτελείωτο κρυφτούλι ἐφορίας-πολιτῶν δὲν εἶναι παρὰ μιὰ (μονάχα) ἀπόρροια τῆς μεγάλης δοκιμασίας τοῦ ἔθνους. Γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ ξένοι ἀδυνατοῦν νὰ συλλάβουν τὰ πραγματικὰ πλαίσιά του. Ἡ Μέρκελ, ἡ Τρόικα, οἱ διεθνεῖς τράπεζες καὶ ὅλοι ὅσοι αἰσθάνονται ἱσχυροὶ τοῦ κόσμου, ἐπαναπαυόμενοι σαδιστικὰ στὸν ἀνεπίσημο ρόλο τοῦ ὀθωμανοῦ κατακτητῆ, ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ ἀποδείξει τὴν δουλοπρέπειά της καὶ ἀπὸ τὸν περήφανο ἑλληνικὸ λαό νὰ δηλώσει πλήρη ὑποταγή. Καὶ ἀποροῦν φυσικὰ μὲ τὸ θράσος του νὰ ἀρνεῖται τὴν πληρωμὴ τῶν φόρων του.

Ἐμβαθύνοντας στὶς αἰτίες τῶν φαινομένων, ὀφείλουμε νὰ ἐπιχειρήσουμε μιὰ ἀναγωγή τους σὲ γενικότερα καὶ οὐσιαστικότερα συμπεράσματα. Οἱ συνθῆκες τῆς τουρκοκρατίας ἐπέδρασαν ἐντονότατα στὴν σύνολη κουλτούρα μας καὶ στὴν κρίση τῆς ταυτότητός μας. Καθὼς στὰ χρόνια τῆς Ρωμαϊκῆς-Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ὁ ἑλληνισμὸς ταυτίστηκε μὲ τὸν χριστιανισμό, κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο ἡ Ἐκκλησία ἀπέμεινε τὸ μόνο σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ μοναδικὸς συνεκτικὸς παράγοντας τῶν Ἑλλήνων. Ἡ πίστη τους ἑδραιώθηκε, ἀλλὰ ὅμως -ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἐκτίμηση- καὶ ὑποβαθμίστηκε ἡ ποιότητά της. Ἡ ἔλλειψη παιδείας στάθηκε ἐμπόδιο στὴν ἀνύψωση (τῆς πλειοψηφίας) τῶν σκλάβων στὸ πραγματικὸ ὕψος τῆς αὐθεντικῆς χριστιανοσύνης καὶ ὑποβίβασε τὴν βιωματικὴ λατρεία σὲ τυπικὴ θρησκεία. Ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης ἀντικατεστάθη ἐν πολλοῖς ἀπό ἕνα πλῆθος κανόνων ἰουδαϊκοῦ τύπου, ποὺ ἐνδεχομένως βέβαια δροῦν εὐργετικὰ σὲ κάποια μερίδα ἀνθρώπων.

Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὰ ὀδυνηρὰ χρόνια φτώχειας καὶ ἀνασυντάξεως ποὺ ἀκολούθησαν, δὲν ὑπῆρχαν πολλὲς δυνατότητες γιὰ ἄμεση οὐσιαστικὴ μεταμόρφωση. «Δυστυχῶς», δὲν ὑπῆρχε πλέον οὔτε ἡ τουρκικὴ καταπίεση ὡς ἀντιστάθμισμα. Ἡ Ἐκκλησία, ἀπὸ ἄξονας ἀντιστάσεως, ἄρχισε νὰ φαίνεται ἢ καὶ νὰ λειτουργεῖ τώρα ὡς κατεστημένο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ ἀνυπότακτος Ἕλληνας «ἔπρεπε» νὰ ἀπεμπλακεῖ. Ἔτσι καὶ ἔγινε.

Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὁλικὴ ἀποτίναξη ὁποιουδήποτε κατεστημένου. Οἱ παραδόσεις μας ἀπερρίφθησαν ἄκριτα καὶ συλλήβδην. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν κατάσταση μποροῦμε νὰ ἀξιοποιήσουμε καὶ θὰ τὸ κάνουμε! Βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς τεράστιας προκλήσεως: τοῦ ἐλεύθερου ἐπαναπροσδιορισμοῦ μας. Χωρὶς συμπλέγματα καὶ ἀπωθημένα, μὲ τὴν δυνατότητα πλέον ἀπ᾿ ὅλους γιὰ οὐσιαστικὴ καλλιέργεια, μποροῦμε τώρα μὲ τὴν βούλησή μας νὰ ξαναβροῦμε τὶς χαρακτηριστικὲς ἀρετὲς τοῦ γένους μας καὶ τὶς πατροπαράδοτες παγκόσμιες ἀξίες του. Ἢ μᾶλλον νὰ τὶς ξεθάψουμε καὶ ἐνεργοποιήσουμε, διότι ποτὲ δὲν τὶς χάσαμε ἐντελῶς. Διὰ τῶν ἀρετῶν αὐτῶν νὰ ἀπεκδυθοῦμε τὸν ραγιὰ ποὺ ἀκόμη μᾶς δυναστεύει καὶ μᾶς ταλαιπωρεῖ. Ἡ μαγιὰ δὲν ἔχει χαθεῖ. Καὶ θὰ δουλέψει, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἡ ἱστορία διδάσκει πολλά. Ἐν προκειμένῳ, εἶναι σαφὴς ὡς πρὸς τὶς ροπὲς καὶ ἀδυναμίες τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἰδίως τοῦ Ἕλληνα. Ἰδιαιτέρως παρήγορη προβάλλει ἡ αἰωνίως ἐπιτελούμενη ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνισμοῦ μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες του. Δυστυχῶς, φαίνεται πὼς εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ -φαινομενικὴ ἢ μή- ἐναλλαγὴ ἀκμῆς καὶ παρακμῆς. Ὅταν ὁ λαὸς χαυνώνεται θὰ ἀκολουθήσει ἀπαραιτήτως ἡ κατρακύλα. Αὐτὴ πάλι θὰ τὸν συνεφέρει καὶ θὰ τὸν προκαλέσει γιὰ ἀνάκαμψη. Ὅταν ξανὰ ἐπαναπαυθεῖ, θὰ ἐπαναληφθεῖ ὁ ἴδιος κύκλος. Ὁ κύκλος αὐτὸς δὲν εἶναι πάντα μόνο ἕνας, ἀλλὰ συχνὰ ἐμπεριέχει καὶ πολλοὺς ἄλλους μικρότερους. Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι μὲ τὴν σημερινὴ (οἰκονομικὴ ἀλλὰ καί, πρωτίστως, ἠθική) κρίση ὁλοκληρώνεται ἁπλῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικοὺς αὐτοὺς κύκλους. (Ὁ μεγάλος κύκλος ὁλοκληρώνεται σὲ ἀπροσδιόριστο βάθος χρόνου: τουρκοκρατία, ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία κ.ἄ). Ἐπαναλαμβάνω τὴν ἔντονη πεποίθησή μου ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ βρισκόμαστε στὴν δεινότερη κατάσταση τῶν δύο τελευταίων αἰώνων, καὶ πολὺ περισσότερο τῶν τελευταίων 6-7 αἰώνων. Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι κατὰ τὴν δεκαετία αὐτὴ ποὺ τόσο ἀπαισιόδοξα ξεκίνησε, ἀρχίζουν πλέον νὰ διαφαίνονται οἱ πρόσφορες συνθῆκες γιὰ μιὰ πολιτιστικὴ-ἐθνικὴ ἀνάκαμψη, γιὰ μιὰ νέα ἀρχὴ τῆς ρωμιοσύνης.

Advertisements
Read more from Άρθρα, Θέσεις

Γράψε και εσύ το σχόλιό σου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments