Skip to content

Αρχείο για

29
Οκτ.

Greece ἢ Ἑλλάς; (Μέρος Γ΄)

[Α΄ Μέρος]

[Β΄ Μέρος]

‎Ε. Γραικοί

‎Ἀλλὰ πῶς ἐφηῦρε ὁ Καρλομάγνος τὸν ὅρο «Γραικός»; Στὸ Ἑτυμολογικὸν Μέγα λεξικὸ διαβάζουμε στὸ λῆμμα Γραικός: «Παρὰ τὸ ῥαῖσαι, ῥαικὸς καὶ γραικός· διὰ γὰρ τὴν κατὰ πόλεμον ἀνδρείαν οὕτως οἱ Ἕλληνες ἐκαλοῦντο. Ἢ ἀπό τινος Ἕλληνος Γραικοῦ, ὡς ἀπὸ τοῦ Ἕλλην Ἕλληνες. Καὶ γραικιστὶ, ἑλληνιστί». Στὴν δὲ γραμματικὴ τοῦ Στεφάνου ὁ Γραικὸς ἀναφέρεται συγκεκριμένα ὡς πρόσωπο ἐξ οὗ ἔλαβαν οἱ Γραικοὶ τὴν προσηγορία[28]. Ἡ παλαιότερη ἀναφορὰ τοῦ ὅρου ποὺ ἐντοπίσαμε ἀνάγεται στὸν Ἠσίοδο (8ος αἰ. π.Χ.)[29]. Ἀργότερα, συναντᾶται καὶ σὲ ἄλλους συγγραφεῖς ὅπως τὸν Καλλίμαχο (3ος αἰ. π.Χ.)[30], τὸν Λυκόφρονα (3ος αἰ. π.Χ)[31] κ. ἄ., καὶ εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ προγενέστερη καὶ ἀρχαιότατη κλήση τῶν Ἑλλήνων. Read more »

Advertisements
28
Οκτ.

Greece ἢ Ἑλλάς; (Μέρος Β΄)

[Α΄ Μέρος]

‎Γ. Ρωμαῖοι καὶ Ρωμαῖοι

‎Γιὰ μερικοὺς αἰῶνες, ἡ Ρώμη ζοῦσε στὰ στενὰ ὅρια τῆς πόλεώς ‎της. Οἱ κάτοικοί της ὀνομάζονταν Ρωμαῖοι (ὅπως ἀντίστοιχα οἱ κάτοικοι ‎τῆς Ἀθήνας Ἀθηναῖοι καὶ τῆς Θήβας Θηβαῖοι) καὶ ἀνῆκαν στὸ εὐρύτερο ‎γένος τῶν Λατίνων (ὅπως ἀντίστοιχα οἱ Σπαρτιάτες στὸ γένος τῶν ‎Δωριέων). Μετὰ τὴν ἐπέκτασή των καὶ τὴν δημιουργία τῆς ρωμαϊκῆς ‎αὐτοκρατορίας, ἄρχισαν σταδιακὰ νὰ δίνουν τὴν ἰδιότητα τοῦ Ρωμαίου ‎πολίτη καὶ σὲ ὑποτελεῖς, ἐξισώνοντάς τους ἔτσι μὲ τοὺς ἴδιους. Ἦταν μιὰ ‎πτυχὴ τῆς πάγιας καὶ ἐμπνευσμένης τακτικῆς τῶν Ρωμαίων νὰ δίνουν ‎διάφορα δικαιώματα καὶ αὐτονομίες στοὺς λαοὺς ποὺ κατακτοῦσαν, ὥστε ‎νὰ ἐξασφαλίζουν τὴν πειθαρχία τους καὶ τὴν στρατιωτική τους ‎συμπαράσταση πρὸς τοὺς ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς. Βαθμηδὸν λοιπόν, ὁ ὅρος ‎Ρωμαῖος ἄρχισε νὰ σημαίνει καὶ τὸν πολίτη τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Read more »

27
Οκτ.

‎‎‎‎Greece ἢ Ἑλλάς;

‎Γιατί οἱ δυτικοὶ μᾶς λένε Γραικούς (Greeks) ἐνῶ ἐμεῖς καυχώμαστε ‎ὡς Ἕλληνες; Ἀπὸ ποῦ προέρχεται ὁ ὅρος; Γιατὶ παλαιότερα ‎αὐτοαποκαλούμασταν Ρωμιοί; Ποιά εἶναι ἡ Ρωμανία; Τί σημαίνει ‎ρωμιοσύνη; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση της μὲ τὴν ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία; Τὶ μᾶς ‎χωρίζει ἀπὸ τὴν δυτικὴ Εὐρώπη;‎‎‎

Τὰ ζητήματα πολλὰ καὶ τεράστια, μὲ ἀφετηρία στὰ βάθη τῆς ‎ἀρχαιότητας. Μὲ τὸ παρὸν ἄρθρο θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ παρουσιάσουμε ‎συνοπτικὰ ἀλλὰ καὶ παραστατικὰ τὴν οὐσία τοῦ προβλήματος τῆς ἐθνικῆς ‎μας ταυτότητος, ἐλπίζοντας σὲ ἕνα, κατὰ τὸ δυνατὸν, ξεκαθάρισμα. Ἂς τὰ ‎πάρουμε ὅμως μὲ τὴν σειρά. Read more »

26
Οκτ.

Αφιέρωμα: 28η Οκτωβρίου 1940 – 28η Οκτωβρίου 2012

28η Οκτωβρίου 1940 – 28η Οκτωβρίου 2012

Κείμενα που γράφτηκαν πριν από 72 χρόνια και που όμως ηχούν μέχρι και σήμερα…

Εικόνες που τραβήχτηκαν πριν από 72 χρόνια και θα μας ακολουθούν για μια ζωή…

Μουσική εμπνευσμένη από το θρήνο του πολέμου, για την ελπίδα του αύριο…

Ας μιμηθούμε το πνεύμα των ηρώων μας, για να έχουμε και τη χαρά της αναδημιουργίας!

24
Οκτ.

Ένα αλλιώτικο νανούρισμα…‎ ‎

Ξεκάθαρο τοπίο αποτελεί πλέον η οικογενειακή πολιτική του ελληνικού ‎κράτους. Είναι προφανές ότι στο πρόγραμμα της Τρόικας δεν χωράνε ‎οικογένειες και δη πολυμελείς. Μετά τα τελευταία φορολογικά μέτρα, η ‎πολύτεκνη οικογένεια συγκαταλέγεται στους προύχοντες αυτής της χώρας, ‎αποτελώντας αντικείμενο αφαίμαξης χρήματος.Και φυσικά, αναρωτιέμαι ‎ποιος από τους προτείνοντες τα μέτρα γνωρίζει τι σημαίνει ελληνική ‎οικογένεια… Είναι βέβαια γεγονός σήμερα ότι ακόμη και εμείς οι ίδιοι οι ‎Έλληνες έχουμε αντικαταστήσει την έννοια της παραδοσιακής οικογένειας ‎με κάτι άλλο, κομμένο και ραμμένο στα δικά μας μέτρα, στα μέτρα της δικής ‎μας τεμπελιάς και αδυναμίας. Έτσι, αποτέλεσε εύκολο στόχο από τους ‎ανθέλληνες, μιας και ούτε διαμαρτυρία υπάρχει αλλά ούτε και διάθεση να ‎απεμπλακούμε από την βόλεψή μας για να θυσιαστούμε στην ανατροφή ‎παιδιών. Έτσι, η χώρα μας κατήντησε να κατοικείται από ένα γηρασμένο ‎ελληνικό έθνος, αποτελούμενο σε μεγάλο συγκριτικά ποσοστό από ξένα ‎στοιχεία.

Read more »

10
Οκτ.

Η αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας

Στον ορίζοντα της τωρινής κρίσης, ένα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο… ‎ότι έξοδος από αυτήν, όπως είναι σχεδιασμένα τα πράγματα, δεν υπάρχει. ‎Η κρίση αυτή ήλθε ως αποτέλεσμα χρόνιας διάβρωσης της ελληνικής ‎κοινωνίας και ενός πολύ καλά οργανωμένου σχεδίου που ‎εξαφάνισε τις οποιεσδήποτε άμυνες είχαμε σαν λαός.

Read more »